Asset Publisher Asset Publisher

Thông báo Học bổng Khoá tập huấn “Leadership Training Program” tại Nhật Bản 20 tháng 4, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo đến cán bộ, giảng viên trẻ về Học bổng Khoá tập huấn “Leadership Training Program tại Nhật Bản” lần thứ 61 và 62.

Đọc tiếp
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2018 12 tháng 3, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2018

Đọc tiếp
Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2018 23 tháng 2, 2018

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2016 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2018 như sau:

Đọc tiếp