Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học 18 tháng 4, 2017

Sáng 12/4/2017, tại tòa nhà A7, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học (TRAPAS) - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp