THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP

10 tháng 9, 2018
Để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên, sinh viên và những đối tượng khác có nhu cầu. Trung tâm Xúc tiến Đào tạo và Du học (TTXTĐT&DH) thông báo mở các khóa đào tạo tiếng Anh, cụ thể như sau:


Chia sẻ